Product Christmas

Hvorfor snakker vi om produkter?

Created by
Fredrik Matheson, Stian Surén, Moquan Chen and Pia Solheim
01.12.2019

Next post

Hvorfor snakker vi om produkter og digital produktutvikling? Og hva er alternativet? Hvorfor snakker vi ikke om prosjekter eller tjenester?

Read the next post

Read more outside the calendar