Product Christmas

Hvorfor har beslutningsgrunnlag skjermbilder?

Created by
Stian Surén, Snorre Gryte and Moquan Chen
10.12.2019

Previous postNext post

Alle beslutningsunderlag har alltid skjermbilder av hva produktteamet skal lage. Skjermbildene er ofte dårlige og langt i fra hva som er riktig å lage. Hvorfor er de nødvendige?

Read the next post

Read more outside the calendar