Product Christmas

Når bør innovasjon skilles ut fra daglig drift?

Created by
Lars Kristian Flem, Pia Solheim and Hans Magnus Inderberg
16.12.2019

Previous postNext post

I alt snakket om smidig organisering, finnes det tilfeller hvor man i stedet bør drive med innovasjon på siden? Er det forskjell på store og små innovasjoner, bør vi bruke ordet innovasjon i det store og hele, og hvem bør egentlig jobbe med dette? Kaffe med Lars Kristian Flem, Hans Magnus Inderberg og Pia Solheim.

Read the next post

Read more outside the calendar