Product Christmas

Er det viktig å treffe brukerens behov?

Created by
Linda Halvorsen, Jens Andreas Huseby and Moquan Chen
19.12.2019

Previous postNext post

Er det viktig å treffe brukerens behov i arbeidet vi gjør? Er det flere hensyn å ta og hvordan balansere det? Hvem har ansvaret for å balansere det? Blir det kynisk å ikke sette brukeren først? I denne kaffepraten har vi Jens Andreas Huseby, Linda Halvorsen og Moquan Chen.

Read the next post

Read more outside the calendar