Product Christmas

Hva er forskjellen mellom design og designer?

Created by
Moquan Chen, Jens Andreas Huseby and Linda Halvorsen
20.12.2019

Previous postNext post

Er det 1:1 mellom designer og design? Eller er design "motoren" mer enn det en designer utøver? Hvordan ser vi på design arbeidet opp mot evolusjon og hypotesetesting? Er design simulering? Linda Halvorsen, Jens Andreas Huseby og Moquan Chen kaffeprater.

Read the next post

Read more outside the calendar