Product Christmas

Hva skjedde på fagdagen?

Created by
Stian Surén, Valentina Sørlie and Ola Claussen
03.12.2019

Previous postNext post

Det var en mystisk stand på sommer-fagdagen som tilsynelatende ønsket å A/B-teste en ny ansattliste-app... Men hva var det egentlig som ble testet? Vi snakker litt om hypotesetesting, design av eksperimenter og er så vidt innom signifikans.

Read the next post

Read more outside the calendar