Product Christmas

Smidig organisering, del 2: Myndiggjorte team og hvordan gå fra vaskemaskinproduksjon til... noe annet?

Created by
Hilde Marie Flesland Torall, Pia Solheim and Moquan Chen
05.12.2019

Previous postNext post

Dette er del 2 av 6 kaffeprater om Smidig organisering. Vi diskuterer myndiggjorte team og diskuterer handlingsrommet og autonomiteten til teamene. Hvorfor snakker vi om myndiggjorte team fremfor autonome team?

Read the next post

Read more outside the calendar