Product Christmas

Smidig organisering, del 3: Retningsgivende ledelse og trenger vi ledere fremover?

Created by
Pia Solheim, Hilde Marie Flesland Torall and Moquan Chen
06.12.2019

Previous postNext post

Dette er del 3 av 6 kaffeprater om Smidig organisering. Trenger vi ledere når vi har myndiggjorte team som jobber kundeorientert? Hva blir rollen til lederne og hvordan utøver de ledelse nå? Hvordan bygges tillit?

Read the next post

Read more outside the calendar