Product Christmas

Smidig organisering, del 5: Horisontal og vertikal samhandling, og kan vaskemaskinstol-teamet lære av andre?

Created by
Pia Solheim, Hilde Marie Flesland Torall and Moquan Chen
08.12.2019

Previous postNext post

Dette er del 5 av 6 kaffeprater om Smidig organisering. Hvordan samhandler teamet med resten av organisasjonen? Er horistonal samhandling konsensus eller koordinering, eller noe annet? Er det viktig å vite hva andre jobber med i organisasjonen? Hilde Marie Flesland, Pia Solheim og Moquan Chen drikker kaffe og prater.

Read the next post

Read more outside the calendar